STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 WE WŁOCŁAWKU z dnia 29-11-2019

Kalendarz roku szkolnego 2019-2020


PROCEDURY ZWIĄZANE Z RODO

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – rekrutacja pracownicy samorządowi

Klauzula informacyjna – ZFŚS Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela

Klauzula informacyjna dla pracowników Klauzula informacyjna dla stażysty, praktykanta

Klauzula informacyjna dotycząca wykorzystania wizerunku ucznia

Klauzula informacyjna o ochronie danych absolwentów – duplikat świadectwa

Klauzula informacyjna

Regulamin udostępnienia informacji publicznej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


PROCEDURY ZWIĄZANE Z COVID-19

Procedury bezpieczeństw sanitarnego (COVID)

Procedury działania gabinetu pielęgniarki szkolnej

Załącznik


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III w roku szkolnym 2020/2021

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II PO GIMNAZJUM w roku szkolnym 2020/2021

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II PO SP w roku szkolnym 2020/2021

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I w roku szkolnym 2020/2021


Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole

Procedury postępowania nauczycieli w trudnych wychowawczo sytuacjach


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

POLITYKA PLIKÓW COOKIES


Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Instrukcja dokonania opłaty za duplikat legitymacji szkolnej

Regulamin noszenia identyfikatorów

Rozkład godzin lekcyjnych


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Program realizacji doradztwa zawodowego

Załącznik nr 1 do WSDZ