Polityka Prywatności

Polityka prywatności fanpage Facebook

Polityka Cookies


1. Klauzula informacyjna ogólna

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych cookies

3. Klauzula informacyjna przetwarzania danych Polityki prywatności

4. Klauzula informacyjna przetwarzania danych dla Kontrahentów

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – udostępnienie informacji publicznej

6. Klauzula dla nowego pracownika w związku z zawartą umową o pracę

7. Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji pracowników

8. Klauzula informacyjna dla umów cywilnoprawnych

9. Klauzula informacyjna dla Uczniów, Rodziców

10. Klauzula informacyjna dla Stażysty Praktykanta

11. Klauzula informacyjna dla dziecka, rodzica w procesie rekrutacji do szkoły

12. Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów)

13. Klauzula informacyjna pracownika uczestnika Państwowych Planów Kapitałowych

14. Klauzula informacyjna Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

15. Klauzula informacyjna osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

16. Klauzula informacyjna nauczanie zdalne

17. Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji wejść i wyjść

18. Klauzula informacyjna w związku z wydaniem duplikatu świadectwa

19. Klauzula Informacyjna Przetwarzania Danych Osobowych dotycząca zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia Religii

20. Klauzula informacyjna stosowania monitoringu wizyjnego

21. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzani danych osób korzystających z pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS oraz poręczycieli

22. Obowiązek informacyjny

23. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka

24. Zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne Klauzula Informacyjna

25. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Proces Szczepień

26. Zgoda na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w trakcie zatrudnienia

27. Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zajęć bibliotecznych

28. Klauzula Informacyjna dla Uczniów Rodziców w procesie rekrutacji