SAMORZĄD UCZNIOWSKI – ROK SZKOLNY 2022/2023

BARBARA BIELICKA – IIIB – Przewodnicząca

KLAUDIA FERENIEC – IIA – Z-ca przewodniczącej

GABRIELA SEROCZYŃSKA – IIIB – Sekretarz

DAMIAN CZERWIŃSKI – IIB – Skarbnik

Członkowie: Zuzanna Ciechalska – IIC, Karina Stawisińska – IIB, Wiktor Podolski – IA.

OPIEKUN – GRAŻYNA GAMALCZYK-CHMIELEWSKA