Parlament Uczniowski Zespołu Szkól nr 4 im. K. K. Baczyńskiego to organizacja, którą tworzą uczniowie powołani do funkcji posła przez swoje klasy.
Kadencja posłów w PU trwa przez cały czas pobytu uczniów w szkole, wybory nowego prezydium oraz wybory uzupełniające posłów w klasach II Gimnazjum i I Liceum odbywają się w lutym i od miesiąca marca każdego roku szkolnego Parlament pracuje w odnowionym składzie.
Rolą organizacji jest podtrzymywanie ducha patriotyzmu i tolerancji oraz przypominanie historii naszej ojczyzny, regionu, miasta w organizowanych apelach, wystawach i innych przedsięwzięciach . Parlament Uczniowski propaguje ideę samorządności, prowadzi działania pro frekwencyjne organizując symulacje wyborów, jest zobowiązany do utrzymywaniu kontaktu z Młodzieżową Radą Miasta Włocławek oraz włączanie się w proponowane przez nią akcje.
W bieżącym roku szkolnym opiekunem Parlamentu jest Jolanta Andrzejewska.