DZIEŃ TYGODNIA

mgr Maria Chałaczkiewicz

 mgr Małgorzata Frąckiewicz

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

1100 – 1500

1500 – 1600konsultacje

 

900 – 1305

940 – 1025 (zaj. lek. IIIf)

WTOREK  800 – 1200   1000 – 1400

1415 – 1500 (zaj. lek. IIc)

1500 – 1600 konsultacje

 

ŚRODA

 

 1000 – 1500

1235 – 1320

O. Lewandowski IIIb

1500 – 1600 konsultacje

 800 – 1320

1325 – 1410 (zaj. lek. IIId)

 

CZWARTEK

 

 1000 – 1500  900 – 1300
 

  PIĄTEK

 

 800 – 1330

800 – 845

M. Michorzewski IIb

 800 – 1320

1325 – 1410 (zaj. lek. IIIc)

Masz problem? Nie wiesz co robić? Oszukano Cię lub skrzywdzono? Czujesz się samotnie i nieszczęśliwie? Nie potrafisz się wyzwolić z uzależnienia?

Tutaj możesz znaleźć pomoc:

 • Pedagog szkolny sala 105 tel. 54 234 69 60 wewn. 22 tel. 54 234 69 30 wewn. 22
 • „Niebieska Linia” Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel. 801 12 00 02
 • „Pomarańczowa Linia” Telefon Zaufania Dla Rodziców, Których Dzieci Piją Alkohol tel. 801 14 00 68
 • Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 12 02 26, 054  237 50 66
 • Zatrzymać Przemoc tel. 800 12 01 48
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania tel. 801 19 99 90
 • Poradnia Pomocy Palącym – Infolinia Fundacji Promocji Zdrowia tel. 801 108 108
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Brzeska 15 (pon 15.30-17.00)
 • Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego ul. Żytnia 58 tel. 54 413 50 95, 54 413 50 96
 • Telefon Zaufania „AIDS”  tel. 54 231 46 56, całodobowy Telefon Zaufania tel. 22 692 82 26
 • Pomoc Zakażonym- Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z nami” Warszawa, Al. Jerozolimskie 31 m. 2, tel. 22 628 32 85
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Wojska Polskiego 27 tel. 54 232 59 18
 • Poradnia Terapii Uzależnień ul. Kaliska 104a tel. 54 234 97 80, 54 231 04 87
 • Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 • Od 1.X.2019 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów 800 080 222
  Dzięki nowej infolinii dzieci, młodzież, a także rodzice i opiekunowie prawni, nauczyciele i pedagodzy w najtrudniejszych sytuacjach będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole

Procedury postępowania nauczycieli w trudnych wychowawczo sytuacjach