Regulamin XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2018/2019

Regulamin XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2018/2019 I. ORGANIZATORZY: Dyrekcja, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku Patronat Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 4 II. CELE KONKURSU: -Popularyzacja utworów Krzysztofa Kamila … Continued