Regulamin XXV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2019/2020

I. ORGANIZATORZY: Dyrekcja, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego  we Włocławku II. CELE KONKURSU: -Popularyzacja utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, upowszechnianie dorobku pisarskiego poety. -Wskazywanie mniej znanych utworów poetyckich i epickich o wysokich walorach artystycznych. -Zacieśnianie współpracy … Continued