XXVI Wojewódzki Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego

W sobotę 1 kwietnia 2023 r. odbył się XXVI Wojewódzki Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz; Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki; Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik; Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski. Utwory … Continued

Regulamin XXV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2019/2020

I. ORGANIZATORZY: Dyrekcja, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego  we Włocławku II. CELE KONKURSU: -Popularyzacja utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, upowszechnianie dorobku pisarskiego poety. -Wskazywanie mniej znanych utworów poetyckich i epickich o wysokich walorach artystycznych. -Zacieśnianie współpracy … Continued

Skip to content