Zespół Szkół Nr 4

Adres: ul. Kaliska 108A, 87-800 Włocławek
Telefon: +48 54 234 69 60
Fax: +48 54 234 69 60

Strona internetowa BIP: www.zs4-wloclawek.rbip.mojregion.info 

Poczta elektroniczna oficjalny adres: poczta@baczynski.org
Strona internetowa oficjalny adres: www.baczynski.org
ESP:/ZS4Baczynski/SkrytkaESP

ZOBACZ>>> Godzina dostępności nauczycieli

 

Dyrekcja szkoły:

L.p. Imię i nazwisko, stanowisko Nauczany przedmiot e-mail służbowy:
1.
mgr Kazimierz Mendala

Dyrektor Szkoły

wychowanie fizyczne główny:
k.mendala@baczynski.org

dodatkowy:
kmendala@baczynski.org.pl

2.
mgr inż. Anna Hazy

Wicedyrektor Szkoły

fizyka główny:
a.hazy@baczynski.org

dodatkowy:
ahazy@baczynski.org.pl

 

Administracja szkoły:

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko e-mail służbowy
1.
Andrzej Czajka
Kierownik gospodarczy a.czajka@baczynski.org
2.
Agnieszka Safandowska
Sekretarz szkoły a.safandowska@baczynski.org
3
Magdalena Biliński
Specjalista ds. administracyjnych m.bilinska@baczynski.org

 

Nauczyciele:

L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot e-mail służbowy
1
mgr Andrzejewska Jolanta
historia, HiT jandrzejewska@baczynski.org.pl
2
mgr Bartkowiak Monika
język polski mbartkowiak6@baczynski.org.pl
3
mgr Bińkowski Łukasz
język angielski lbinkowski@baczynski.org.pl
4
mgr Bogdanowicz Anna
religia katolicka abogdanowicz@baczynski.org.pl
5
dr Brudzińska Izabela
chemia ibrudzinska3@baczynski.org.pl
6
ks. dr Buta Jacek
religia katolicka jbuta@baczynski.org.pl
7
mgr Cheda Iwona
nauczyciel wspomagający icheda@baczynski.org.pl
8
mgr Ciechanowski Patryk
PANS – Tworzenie treści do Internetu pciechanowski1@baczynski.org.pl
9
mgr Czerwińska Ewa
język niemiecki eczerwinska3@baczynski.org.pl
10
mgr Deskiewicz Wojciech
nauczyciel wspomagający wdeskiewicz2@baczynski.org.pl
11
mgr Iwona Dominiak
PANS – Warsztaty foto i video idominiak3@baczynski.org.pl
12
mjr rez. Dykowski Stanisław
instruktor strzelectwa sdykowski@baczynski.org.pl
13
mgr Dymkowska Monika
przedsiębiorczość, wos mdymkowska1@baczynski.org.pl
14
mgr inż. Dymkowski Łukasz
informatyka l.dymkowski@baczynski.org
ldymkowski@baczynski.org.pl
15
mgr Frąckiewicz Małgorzata
pedagog szkolny pedagog@baczynski.org
mfrackiewicz2@baczynski.org.pl
16
mgr Gamalczyk-Chmielewska Grażyna
bibliotekarz ggamalczyk-chmielewska@baczynski.org.pl
17
mgr Góral Grażyna
język angielski ggoral@baczynski.org.pl
18
lic. Hanichet Beata
język hiszpański bhanichet@baczynski.org.pl
19
mgr Jankowski Maciej
informatyka mjankowski21@baczynski.org.pl
20
mgr Januszewska Monika
nauczyciel wspomagający mjanuszewska5@baczynski.org.pl
21
mgr Jerzmanowska Iwona
język angielski ijerzmanowska@baczynski.org.pl
22
mgr Jerzmanowski Marcin
historia mjerzmanowski2@baczynski.org.pl
23
mgr Kalińska Karolina
matematyka kkalinska@baczynski.org.pl
24
mgr Klimowska Anna
biologia aklimowska2@baczynski.org.pl
25
mgr Kłosińska Jowita
geografia jklosinska1@baczynski.org.pl
26
mgr Konefał Krzysztof
wychowanie fizyczne kkonefal@baczynski.org.pl
27
mgr Kordyl Marzena
język angielski mkordyl@baczynski.org.pl
28
dr Maciej Krzemiński
PANS – Zarządzanie wizerunkiem i autoprezentacja mkrzeminski4@baczynski.org.pl
29
mgr Krzemiński Patryk
historia, HiT pkrzeminski1@baczynski.org.pl
30
mgr Kudlikowska Katarzyna
matematyka bkubiak3@baczynski.org.pl
31
mgr Kubiak Barbara
język angielski kkudlikowska1@baczynski.org.pl
32
mgr Lewandowska Anna
pedagog specjalny a.lewandowska@baczynski.org
alewandowska16@baczynski.org.pl
33
mgr Lewandowska Natalia
język polski nlewandowska37@baczynski.org.pl
34
mgr Lisiecki Maciej
wiedza o policji mlisiecki4@baczynski.org.pl
35
mgr inż. Łodygowska Beata
język angielski blodygowska@baczynski.org.pl
36
mgr Łodygowska  Marta
edukacja dla bezpieczeństwa mlodygowska@baczynski.org.pl
37
mgr Łuczkowiak Emilia
psycholog szkolny eluczkowiak@baczynski.org.pl
38
mgr Machura Andrzej
język polski amachura@baczynski.org.pl
39
mgr Małachowska Magdalena
język rosyjski, wychowanie fizyczne mmalachowska1@baczynski.org.pl
40
mgr Mądrzycka Magdalena
język niemiecki, język angielski mmadrzycka@baczynski.org.pl
41
mgr Ogrodowska-Bucikiewicz Aleksandra
nauczyciel wspomagający aogrodowska-bucikiewicz2@baczynski.org.pl
42
mgr Ostrowska Anna
doradca zawodowy a.ostrowska@baczynski.org
aostrowska1@baczynski.org.pl
43
mgr Pasek Aneta
matematyka apasek1@baczynski.org.pl
44
mgr Pasek Rafał
historia, HiT rpasek@baczynski.org.pl
45
mgr Pawłowska Elżbieta
język polski epawlowska1@baczynski.org.pl
46
mgr Piętowska Bożena
wos bpietowska2@baczynski.org.pl
47
dr Powierska-Domalewska Agnieszka
PANS – Warsztaty foto i video apowierska@baczynski.org.pl
48
mgr Radgowska-Haor Renata
matematyka rradgowska-haor1@baczynski.org.pl
49
mgr Sandecka Wioleta
język angielski wsandecka@baczynski.org.pl
50
mgr Sławińska Iwona
geografia islawinska@baczynski.org.pl
51
mgr Śmigielski Piotr
wychowanie fizyczne psmigielski@baczynski.org.pl
52
mgr Tomaszewska Małgorzata
język francuski mtomaszewska3@baczynski.org.pl
53
mgr Tumińska Małgorzata
język polski mtuminska1@baczynski.org.pl
54
mgr Tyczkowska Magdalena
biologia mtyczkowska@baczynski.org.pl
55
mgr Ulanowska Katarzyna
język angielski kulanowska@baczynski.org.pl
56
mgr Urbański Krzysztof
inst. sztuk walki kurbanski@baczynski.org.pl
57
mgr Wawrzonkoski Zbigniew
fizyka/matematyka zwawrzonkoski@baczynski.org.pl
58
mgr Wojewoda Jolanta
bibliotekarz jwojewoda@baczynski.org.pl
59
mgr Wolska Aleksandra
język polski awolska1@baczynski.org.pl
60
mgr Wrona Małgorzata
język angielski mwrona2@baczynski.org.pl
61
mgr Zasada Jacek
muzyka jzasada4@baczynski.org.pl
62
mgr Zielińska Iwona
wychowanie fizyczne izielinska@baczynski.org.pl
63
mgr Zieliński Tomasz
wychowanie fizyczne tzielinski@baczynski.org.pl