PREZYDIUM RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY  2019/2020

Przewodnicząca: Aleksandra Kubiatowska

Zastępca: Sylwia Kwiatkowska

Sekretarz: Anna Morawska

Skarbnik: Magdalena Rosińska

 Członek: Monika Chełminiak

 Członek: Aleksandra Stencel

 Członek: Julia Sempołowicz

Komisja rewizyjna: Katarzyna Lewandowska

                               Łukasz Sadokierski

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku ul. Kaliska 108