PREZYDIUM RADY SZKOŁY – ROK SZKOLNY  2023/2024

Przewodnicząca: Aneta Pasek

Wiceprzewodniczący: Damian Czerwiński

Skarbnik: Beata Kozińska

Członkowie:

Aleksandra Kuś, Daria Głowacka, Dorota Kucharska, Aleksandra Czajkowska, Rafał Pasek, Iwona Sławińska, Beata Łodygowska, Ewa Czerwińska, Barbara Szewczyk, Oliwia Cichocka, Klaudia Fereniec

Komisja Rewizyjna: Ewa Czerwińska, Barbara Szewczyk, Aleksandra Kuś

Rada Szkoły Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku ul. Kaliska 108A