Zespół Szkół Nr 4

Imię i nazwisko Dyrektora: Kazimierz Mendala

Adres: ul. Kaliska 108, 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 2346960
Fax: +4854 2346960

Poczta elektroniczna: poczta@baczynski.org
Strona internetowa: www.baczynski.org

Strona internetowa BIP: www.zs4-wloclawek.rbip.mojregion.info

Regon: 910920130

Imię i nazwisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych: Jadwiga Olejniczak
Adres e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
Telefon: 54 427 01 58


w skład zespołu wchodzą:

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Adres: ul. Kaliska 108, 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 2346960
Fax: +4854 2346960
Poczta elektroniczna: poczta@baczynski.org
Strona internetowa: www.baczynski.org
Regon: 910216069

Technikum nr 7
Adres: ul. Kaliska 108, 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 2346960
Fax: +4854 2346960
Poczta elektroniczna: poczta@baczynski.org
Strona internetowa: www.baczynski.org
Regon: 367275310


SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
W Zespole Szkół nr 4 we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.