Zespół Szkół Nr 4

Dyrektor Szkoły
Kazimierz Mendala

Adres: ul. Kaliska 108A, 87-800 Włocławek
Telefon: +48 54 234 69 60
Fax: +48 54 234 69 60

Poczta elektroniczna: poczta@baczynski.org
Strona internetowa: www.baczynski.org

ESP:/ZS4Baczynski/SkrytkaESP

Strona internetowa BIP: www.zs4-wloclawek.rbip.mojregion.info

Regon: 910920130

Imię i nazwisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych: Jadwiga Olejniczak
Adres e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
Telefon: +48 54 427 01 58

Zobacz bazę służbowych adresów e-mail pracowników szkoły:
>>>Przejdź<<<


w skład zespołu wchodzą:

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Adres: ul. Kaliska 108A, 87-800 Włocławek
Telefon: +48 54 234 69 60
Fax: +48 54 234 69 60
Poczta elektroniczna: poczta@baczynski.org
Strona internetowa: www.baczynski.org
Regon: 910216069


Technikum nr 7

Adres: ul. Kaliska 108A, 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 234 69 60
Fax: +4854 234 69 60
Poczta elektroniczna: poczta@baczynski.org
Strona internetowa: www.baczynski.org
Regon: 367275310


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. 

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku oraz zasady, na jakich się to odbywa. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku. Z Administratorem Danych można skontaktować się telefonując pod numer: 54 232-29-55 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: ul. Kaliska 108 ,87-800 Włocławek.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, adres siedziby: Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27.

3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązku szkolnego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty .

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdej osoby, wobec której realizujemy cele opisane w punkcie 3.

10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Zespole Szkół nr 4 we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.