Dyrekcja Zespołu Szkół nr 4

mgr Kazimierz Mendala – Dyrektor Szkoły

mgr inż. Anna Hazy – Wicedyrektor Szkoły