Dyrekcja Zespołu Szkół nr 4

  • mgr Kazimierz Mendala – Dyrektor Szkoły

  • mgr inż. Anna Hazy – Wicedyrektor Szkoły