Zespół Szkół nr 4 im. K.K. Baczyńskiego w Włocławku jest jedną z nielicznych szkół w Polsce posiadających prawdziwe obserwatorium astronomiczne. Obserwatorium to można zakwalifikować do amatorskich jak również profesjonalnych jednostek. Jest ono zarejestrowane i posiada swój kod w US Naval Obserwatory oraz w International Occultation Centre w Tokio.

Głównym celem obserwatorium jest popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród młodzieży włocławskich szkół, jak również ze szkół powiatu i województwa. Placówka ma też na względzie działalność dydaktyczną. Mogą tutaj realizować swoją przygodę z astronomią uczniowie interesujący się w sposób amatorski tą dziedziną wiedzy.

Obserwatorium proponuje regularne zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Zajęcia praktyczne to przede wszystkim indywidualne obserwacje astronomiczne, udział w konkursach, uzyskiwanie informacji o ich wynikach. Działalność popularyzatorska poza Włocławkiem to przede wszystkim organizowanie pogadanek, prelekcji oraz pokazów nieba w innych szkołach, na festynach lub koloniach dla dzieci.

Obserwatorium nawiązało też kontakty z dwoma astrobazami, Dobrzyniu nad Wisłą i Radziejowie. Zachęcamy młodzież z innych szkół, aby dołączyła do kółka astronomicznego w celu pogłębiania wiedzy astronomicznej, zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Baza sprzętowa wciąż jest poszerzana i udoskonalana.

Wiele dodatkowych urządzeń, zostało zaprojektowanych i wykonanych we własnym zakresie. Należy dodać, że obserwatorium, służąc wszystkim mieszkańcom miasta i nie tylko, prowadzi popularyzację wiedzy astronomicznej poprzez regularne pokazy nieba w każdy pogodny piątek (oprócz świąt) od godz. 20:00 zimą, 21:00 wiosną i ok. 20:00 i 22:30 latem.