POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2024

wpis w: Aktualności | 0

26 kwietnia pożegnaliśmy 127 absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego, którzy ukończyli czteroletnie liceum ogólnokształcące.

W tym uroczystym dla wszystkich dniu, Dyrektor szkoły p. Kazimierz Mendala wręczył świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz listy gratulacyjne rodzicom za trud włożony w wychowanie swoich dzieci.

Nagrodę Specjalną Dyrektora Szkoły za całokształt wkładu na rzecz szkoły dobyła Aleksandra Łuczak z klasy turystyczno-językowej.  Medal Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla najlepszego absolwenta IV LO otrzymała Barbara Szewczyk z klasy humanistycznej. Nagrodę uczniów i statuetkę MŁODY KOLUMB 2024 otrzymał Oskar Borowski z kl. mundurowej o profilu wojskowym.

Grono pedagogiczne nagrodziło wielu uczniów, którzy w trakcie czterech lat odznaczyli się ogromnym zaangażowaniem na rzecz konkursów i zawodów, działalności szkoły i jej promocji w środowisku lokalnym i nie tylko.

Był to dzień pełen podziękowań, podsumowań, wzruszeń i nowych wyzwań, które stoją przed naszymi absolwentami.

Dziękujemy p. Renacie Radgowskiej-Haor, p. Małgorzacie Tomaszewskiej oraz uczniom IV LO za przygotowanie tej pięknej uroczystości.

Fot. Wojciech Alabrudziński

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy