NOWE PREZYDIUM PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO W BACZYŃSKIM

wpis w: Aktualności | 0

Jak co roku na przełomie marca i kwietnia uczniowie klas czwartych zaangażowani w działalność Parlamentu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku, zaczynają skupiać swe wysiłki na przygotowaniach do Egzaminu Maturalnego.

W tym roku, z dniem 17 kwietnia swoją aktywną działalność w Parlamencie Uczniowskim zakończyli:

  • Aleksandra Łuczak z kl. IV A – pełniąca funkcję Marszałka PU,

  • Barbara Szewczyk z kl. IV B – delegat uczniów w Radzie Szkoły,

  • Martyna Borkowska z kl. IV C – reprezentująca szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta,

  • Oskar Borowski z kl. IV D – pełniący funkcję Wicemarszałka PU,

  • Laura Gabryszewska z kl. IV E.

Na sesji podsumowującej pracę Parlamentu Uczniowskiego w dotychczasowym składzie, wyraziliśmy wszyscy ogromną wdzięczność za ich aktywność, fantastyczne pomysły i dobry przykład zaangażowania społecznego.

Zanim jednak współpraca z tegorocznymi Maturzystami dobiegła końca, konieczne było wyłonienie nowego Prezydium PU, a więc Marszałka Parlamentu Uczniowskiego oraz Wicemarszałka Parlamentu Uczniowskiego. Po prezentacji kilku kandydatów, odbyło się głosowanie, w wyniku którego Marszałkiem PU kolejnej kadencji została Oliwia Cichocka (z klasy III D) a Wicemarszałkiem PU – Wiktoria Szortyka (z klasy IF).

Nowemu Prezydium PU życzymy wiele pasji do realizacji kolejnych ciekawych projektów na rzecz społeczności Baczyńskiego.