RZECZNIK PRAW UCZNIA

wpis w: Aktualności | 0

Zgodnie z Regulaminem Rzecznika Praw Ucznia, kadencja Rzecznika upływa upływa po roku i kończy się w marcu. Dobiegła zatem końca kadencja dotychczasowego Rzecznika Praw Ucznia  – Zuzanny Majchrowicz. Zatem po ustaleniu listy kandydatów na Rzecznika, Parlament Uczniowski zebrał się na sesji w dniu by wyłonić Rzecznika Praw Ucznia kolejnej kadencji.

Kandydaci po kolei zaprezentowali się Posłom, przedstawiając cechy kluczowe dla pełnienia tej ważnej funkcji a następnie zmierzyli się z gradem rzeczowych pytań Posłów. W czasie, gdy kandydaci oczekiwali z niecierpliwością poza salą obrad na wynik głosowania, Posłowie debatowali nad poszczególnymi kandydaturami, trafnie wskazując zalety poszczególnych kandydatów. W wyniku głosowania, Rzecznikiem Praw Ucznia kolejnej kadencji została Anna Wiśniewska – uczennica klasy III D.

Życzymy Ani, obdarzonej dużym zaufaniem przez Posłów Parlamentu Uczniowskiego – delegatów wszystkich klas „Baczyńskiego”, dużej rozwagi, spokoju i odwagi podczas realizacji zadań Rzecznika Praw Ucznia.

A całej społeczności Baczyńskiego przypominamy zakres zadań Rzecznika Praw Ucznia, który wskazuje sprawy, z którymi uczniowie mogą zwracać się o pomoc do Rzecznika Praw Ucznia.

Rzecznikiem Praw Ucznia jest osoba zajmująca się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje osoba wytypowana ze społeczności uczniowskiej. Uczeń może się do niego zwrócić w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, ale także z prośba o pomoc w sprawach spornych z nauczycielem. Rzecznik może interweniować w przypadku indywidualnego ucznia, grupy lub całej klasy. Jeżeli zostało naruszone prawo ucznia, jeżeli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w lekceważący czy poniżający sposób, może zgłosić się do Rzecznika.

Informacja ta, wraz z Regulaminem Rzecznika Praw Ucznia, jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń Parlamentu Uczniowskiego oraz na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rzecznik Praw Ucznia (https://baczynski.org/strefa-ucznia/rzecznik-praw-ucznia/).