1C KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

wpis w: Aktualności, Rekrutacja | 0

1C KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM


Oferta nauki w klasie policyjnej stanowi kompleksowe i wszechstronne przygotowanie młodzieży do pracy w służbach porządku publicznego oraz dalszej nauki w szkołach policyjnych. Daje uczniom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz rozwinięcia charakteru i dyscypliny, co stanowi solidną podstawę dla ich przyszłej kariery zawodowej.

Uczniowie będą mieli możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu prawa karnego i wykroczeń, psychologii oraz budowy broni, co pozwoli im lepiej zrozumieć specyfikę pracy w służbach porządku publicznego. Dodatkowo, będą doskonalić swoją sprawność fizyczną oraz poznawać podstawy samoobrony.Uczniowie klasy mundurowej o profilu policyjnym w dni mundurowe (2 dni w tygodniu) oraz na każde spotkanie z funkcjonariuszami policji organizowane przez KMP we Włocławku przychodzą do szkoły w mundurach, natomiast w uroczystościach szkolnych o charakterze państwowym uczestniczą w mundurach galowych.
Każdy uczeń klasy mundurowej zobowiązany jest do wyposażenia się na własny koszt w sorty mundurowe zgodne z regulaminem i wytycznymi szkoły (koszt pełnego umundurowania wynosi ok. 550 zł + obuwie).

[mundur, t-shirt, koszulka polo, koszula biała galowa, polar, pas]


II termin – 02 lipca 2024 r., godz. 16:00 (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie pierwszym). Wymagany strój sportowy.

KONKURENCJE: PRÓBA MOCY (SKOK W DAL Z MIEJSCA); BIEG ZE ZMIANĄ KIERUNKU (PO KOPERCIE); RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ W PRZÓD ZZA GŁOWY; SKŁONY TUŁOWIA W PRZÓD W LEŻENIU TYŁEM (BRZUSZKI)


 • j.polski
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • j. angielski


 • wiedza o policji
 • sztuki walki (samoobrona, techniki interwencyjne)
 • strzelectwo sportowe

 • stosunki międzynarodowe
 • szkoły służb mundurowych
 • prawo
 • administracja
 • bezpieczeństwo publiczne/narodowe/wewnętrzne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie regionalne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • samorząd terytorialny i polityka regionalna
 • i wiele innych

 • instytucje państwowe, samorządowe i społeczne związane z bezpieczeństwem życia, zdrowia i mienia ludności
 • komórki administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa
 • wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego
 • instytucje samorządowe różnego szczebla
 • wojewódzkie sztaby wojskowe
 • jednostki straży pożarnej
 • formacje obrony cywilnej kraju oraz struktury bezpieczeństwa innych dużych jednostek organizacyjnych.
Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy