1 B ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

wpis w: Aktualności, Rekrutacja | 0

1 B ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO


Oferta nauki w oddziale przygotowania wojskowego jest idealną opcją dla uczniów zainteresowanych pracą w służbach mundurowych oraz rozwijaniem swoich umiejętności w tym zakresie.8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy (84 Batalion Lekkiej Piechoty we Włocławku), Wojskowe Centrum Rekrutacji we Włocławku oraz Jednostka Strzelecka 4051


II termin – 02 lipca 2024 r., godz. 16:00 (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie pierwszym). Wymagany strój sportowy.

KONKURENCJE: PRÓBA MOCY (SKOK W DAL Z MIEJSCA); BIEG ZE ZMIANĄ KIERUNKU (PO KOPERCIE); RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ W PRZÓD ZZA GŁOWY; SKŁONY TUŁOWIA W PRZÓD W LEŻENIU TYŁEM (BRZUSZKI)


 • j. polski
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • j. angielski


 • teoretyczne (realizowane w szkole)
 • praktyczne (realizowane przez 84 Batalion Lekkiej Piechoty we Włocławku – 8 K-PBOT)

 • sztuki walki
 • strzelectwo sportowe

 • wszystkie uczelnie wojskowe
 • prawo
 • administracja
 • bezpieczeństwo publiczne/narodowe/wewnętrzne
 • zarządzanie
 • i wiele innych cywilnych studiów na pokrewnych kierunkach

 • zawodowy żołnierz
 • celnik
 • strażnik miejski
 • prawnik
 • pracownik służby więziennej
 • i wiele innych
Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy