1 D – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

wpis w: Rekrutacja | 0


W dni mundurowe (2 dni w tygodniu), podczas uroczystości szkolnych o charakterze państwowym czy spotkań z przedstawicielami Wojska Polskiego, uczniowie przychodzą do szkoły w mundurach.

Dla tej klasy obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 20.06.2023 r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku.


 • j.polski
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • j. angielski


 • teoretyczne (realizowane w szkole)
 • praktyczne (realizowane przez 8 KP BOT)

 • sztuki walki
 • strzelectwo sportowe

 • wszystkie uczelnie wojskowe
 • prawo
 • administracja
 • bezpieczeństwo publiczne/narodowe/wewnętrzne
 • zarządzanie
 • i wiele innych cywilnych studiów na pokrewnych kierunkach

 • zawodowy żołnierz
 • celnik
 • strażnik miejski
 • prawnik
 • pracownik służby  więziennej i wiele innych