KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

wpis w: Rekrutacja | 0

TERMINY REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

  • IV LICEUM
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
od 15 maja 2023 r.

do 16 czerwca 2023 r. (wtorek) do godz. 15:00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
od 27 czerwca 2023 r.

do 11 lipca 2023 r. (wtorek) do godz. 15:00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. do 12 lipca 2023 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18 lipca 2023 r. godz. 12:00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
  • karty zdrowia
  • 3 fotografii
do 21 lipca 2023 r. (piątek) do godz. 15:00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  24 lipca 2023 r. godz. 12:00
7 Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.


Rekrutacja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez stronę:

https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat