Kalendarz rekrutacji

wpis w: Rekrutacja | 0

TERMINY REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

  • IV LICEUM
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

od 16 maja 2022 r.

do 21 czerwca 2022 r. (wtorek) do godz. 15:00

 
2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca 2022 r. 

do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 15:00

 
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. do 12 lipca 2022 r.  
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2022 r. godz. 12:00  
5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
  • oryginału zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
  • karta zdrowia
  • 3 fotografie

do 22 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 15:00

 
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  25 lipca 2022 r. godz. 12:00  
7 Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 


Rekrutacja będzie odbywała się poprzez stronę:

https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat


Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.