1 E – KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

wpis w: Rekrutacja | 0


Uczniowie klasy mundurowej o profilu policyjnym w dni mundurowe (2 dni w tygodniu) oraz na każde spotkanie z funkcjonariuszami policji organizowane przez KMP we Włocławku przychodzą do szkoły w mundurach, natomiast w uroczystościach szkolnych o charakterze państwowym uczestniczą w mundurach galowych.
Każdy uczeń klasy mundurowej zobowiązany jest do wyposażenia się na własny koszt w sorty mundurowe zgodne z regulaminem i wytycznymi szkoły (koszt pełnego umundurowania wynosi ok. 500 zł).

[mundur galowy, mundur polowy, mundur ćwiczebny, strój sportowy, buty, parciany pas do spodni, parciany pas taktyczny]

UWAGA! Obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 20.06.2023 r., która odbędzie się w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku o godz. 16:00.


 • j. polski
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • j. angielski


 • zajęcia na basenie

 • wiedza o policji
 • sztuki walki (samoobrona, techniki interwencyjne)
 • strzelectwo sportowe

 • stosunki międzynarodowe
 • szkoły służb mundurowych
 • prawo
 • administracja
 • bezpieczeństwo publiczne/narodowe/wewnętrzne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie regionalne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • samorząd terytorialny i polityka regionalna
 • i wiele innych

 • instytucje państwowe, samorządowe i społeczne związane z bezpieczeństwem życia, zdrowia i mienia ludności
 • komórki administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa
 • wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego
 • instytucje samorządowe różnego szczebla
 • wojewódzkie sztaby wojskowe
 • jednostki straży pożarnej
 • formacje obrony cywilnej kraju oraz struktury bezpieczeństwa innych dużych jednostek organizacyjnych.