Regulamin naboru do klas pierwszych IV LO na rok szkolny 2023/2024

wpis w: Aktualności, Rekrutacja | 0

Wewnątrzszkolny regulamin naboru do klas I IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024

Załącznik nr 1 – Orzeczenie lekarskie do OPW i klasy mundurowej o profilu policyjnym

Załącznik nr 2 – Próba sprawności fizycznej do OPW i klasy mundurowej o profilu policyjnym

Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodzica do OPW i klasy mundurowej o profilu policyjnym

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy