9 pagórków i krzyż

wpis w: Klasa RAINBOW | 0

To herb miasta Chełmno, które zwiedziła klasa Ia, Iag i IIa. Ciekawa historia miasta i zabytki takie jakie Renesansowy Ratusz, Kościół Farny z relikwiami Świętego Walentego wzbogaciła naszą wiedzę historyczną i kulturową. Wczesnośredniowieczny gród jako stanowisko archeologiczne jest obecnie Górą Świętego Wawrzyńca, na którą weszliśmy. Jest ona także rezerwatem roślinności stepowej.

Podąrzaj Iwona Sławińska:

Ostatnie wpisy