Uporządkowali i odwiedzili groby…

wpis w: Aktualności | 0

W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” uczniowie Baczyńskiego uporządkowali i odwiedzili groby osób zasłużonych i cenionych dla społeczności Włocławka, zapalili znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej oraz posprzątali bezimienne i opuszczone groby.

 

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.