Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w Zespole Szkół nr 4

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 23.01.2024 Rada Pelagiczna Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku przyjęła nowy dokument: Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. W Preambule dokumentu czytamy:

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest działanie dla dobra małoletniego i w jego najlepszym interesie.
Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego traktują małoletniego z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby.
Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec małoletniego przemocy w jakiejkolwiek formie.
Każdy pracownik, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz swoich kompetencji.

Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku można odnaleźć w dziele dokumenty.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.