ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH

wpis w: Aktualności | 0

29 listopada odbyło się uroczyste Ślubowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz klasy mundurowej o profilu policyjnym.

Na tę wyjątkową uroczystość zaproszone zostały: władze miasta Włocławek, Komendant Miejski Policji, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku oraz rodzice.

W tym szczególnym dniu uczniowie IV LO ślubowali, że:

„W codziennej pracy nie będziemy szczędzić swoich sił, aby zdobyć rzetelną wiedzę, która będzie nam służyć dla dobra ojczyzny;

swoim zachowaniem, pilnością w nauce i pracy oraz przestrzeganiem regulaminu szkolnego damy wyraz szacunku dla tradycji naszej szkoły oraz świadectwo uczniowskiej kultury;

na każdym kroku będziemy dbać o honor młodego pokolenia, starać się poznać historię walk narodu polskiego o wolność i demokrację, a tym samym kształtować w sobie cechy prawdziwego patriotyzmu”.

Szczególne Podziękowanie dla pana Dyrektora wręczyła Komendant Miejskiej Policji we Włocławku mł. insp. Anna Kochowicz. Wręczenie Aktów ślubowania dla wszystkich uczniów odbyło się przy udziale zaproszonych gości oraz wychowawców tych klas.

Na zakończenie starsi koledzy zaprezentowali pokaz akrobatyczny i sprawnościowy.

Fot. Oliwia Nowak