II KUJAWSKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

wpis w: Aktualności | 0
ZAPRASZAMY młodzież do udziału w II KUJAWSKIM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ, organizowanym przez Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku.

Celem konkursu jest przede wszystkim wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej. Dlatego zapraszamy do udziału w nim uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Włocławek. 

Regulamin konkursu dostępny tutaj:

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy II KKPPiW 2023

Przebieg konkursu:

  • Uczestnicy przygotowują i zgłaszają jeden utwór patriotyczny/wojskowy (długość utworu do 10 minut), w postaci nagranego filmu swojego występu, przesyłają na pocztę elektroniczną szkoły poczta@baczynski.org lub dostarczają do szkoły na nośniku np. USB.

  • Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników, w tym zespoły wokalno-instrumentalne, za pomocą Formularza zgłoszeniowego + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

  • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07 listopada 2023 r. drogą mailową lub osobiście w siedzibie szkoły.

  • Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń – 9-10 listopada 2023 r. oraz zaproszenie na Galę Finałową.

  • Gala finałowa, wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie nagród – 18 listopada 2023 r. godz. 11:00, Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku.

  • Do wygrania statuetki i nagrody rzeczowe. Więcej informacji o konkursie udziela Anna Ostrowska – szkolny doradca zawodowy.

  • Zapraszamy uczniów IV LO do udziału w XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ojczyźnianej – więcej informacji udziela doradca zawodowy p. 102A.

ZAPRASZAMY!