EWAKUACJA SZKOŁY Z UWAGI NA WYBUCH POŻARU

wpis w: Aktualności | 0

30 listopada o godzinie 09.05 w naszej szkole na pierwszym piętrze w pomieszczeniu gospodarczym doszło do wybuchu pożaru, który szybko się rozprzestrzeniał. W wyniku wybuchu urządzenia elektrycznego jedna z pracownic obsługi szkoły została poszkodowana (poparzenia twarzy), a ponadto uczennica klasy drugiej pod wpływem stresu, emocji doznała zasłabnięcia. O wyżej wymienionym fakcie natychmiast został powiadomiony Dyrektor szkoły, który zdecydował o natychmiastowej ewakuacji i powiadomieniu służb ratunkowych. Po ogłoszeniu alarmu wyznaczony pracownik obsługi szkoły natychmiast odłączył główne zawory gazu i główny wyłącznik energetyczny. Ewakuacja z budynku uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz dyrekcji przebiegała bardzo sprawnie – w ciągu 3 minut opuszczono wszystkie pomieszczenia, które  pozostawiono otwarte (z pozostawionymi  kluczami w zamkach) i udostępnione do sprawdzenia. Nieprzytomna uczennica została wyniesiona w bezpieczną strefę przez uczniów z klasy oraz opiekuna grupy, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Natomiast na polecenie Dyrektora szkoły niezwłocznie kontrolę budynku przeprowadziło dwóch nauczycieli – instruktorów posiadających uprawnienia ratownika, którzy udzielili poszkodowanej pracownicy pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuowali ją do strefy bezpiecznej celem przekazania Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

W tym samym czasie  na boisku szkolnym w odległości bezpiecznej od budynku  Dyrekcji szkoły zostały zgłoszone przez opiekunów i kierownika administracji stany liczbowe grup, które znajdowały się pod ich opieką. Po przeprowadzonej kontroli i oddymieniu budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm. Zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wróciły do sal lekcyjnych. Jak się potem okazało, była to tylko niezapowiedziana próbna ewakuacja z efektami specjalnymi, która przypominała realne zagrożenie. Dzięki systematycznym szkoleniom w jaki sposób powinna przebiegać prawidłowa ewakuacja zgodnie z wdrożonymi procedurami na wypadek pożaru, katastrofy budowlanej, zagrożenia terrorystycznego, a ponadto umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przebieg próbnej ewakuacji można uznać za bardzo udany. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.  Zespół Szkół Nr 4 im. K.K. Baczyńskiego jest przygotowany do ewakuowania placówki w razie zagrożenia.

Całe zdarzenie zarejestrowały nasze kamery, dzięki którym w najbliższym czasie będziemy mogli udostępnić publicznie.

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy