Projekt Let’s read – together older and younger

wpis w: Aktualności | 0

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie we współpracy z Zespołem Szkół nr 4 im K.K. Baczyńskiego we Włocławku stworzyła projekt pt. Let’s read – together older and younger. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do czytania w języku angielskim,  korzystania z nowoczesnych technologii oraz ćwiczenia umiejętności autoprezentacji. Natomiast uczniowie szkoły podstawowej  ćwiczą  sprawność rozumienia ze słuchu i pisania. Licealiści przygotowali dla młodszych kolegów i koleżanek z klas 1-3 szkoły podstawowej nagrania popularnych bajek w języku angielskim. Dzieci będą słuchać bajek i przygotowywać prace plastyczne do poznanych treści. Pierwsza przygoda z bajką nastąpi w Mikołajki.

W projekcie wzięli udział uczniowie klasy 1b – vlogersko-medialnej oraz klasy 4a – turystyczno-językowej.

Bajki nagrywane były w fantastycznym  studio na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Pomocą techniczną służył nam p. Bartosz Bujarski, pracownik administracji uczelni.

Inicjatorem i koordynatorem projektu z ramienia szkoły podstawowej jest p. Barbara Michalak – absolwentka naszej szkoły.

Opiekunem projektu w Baczku jest p. Małgorzata Wrona.