2021- ROK K. K. BACZYŃKIEGO

wpis w: Aktualności | 0

 

Chcemy mówić o Baczyńskim!

Ostatni dzień roku jest zawsze refleksyjny! Dla nas – szkoły, która za patrona ma Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest  dniem, kiedy chcemy wyrazić radość z faktu, że Sejm RP ogłosił, iż z Nowym Rokiem wkraczamy w: „2021 – Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”! Czekaliśmy na to niemal cały mijający rok, od 22 stycznia, kiedy to uczciliśmy 99 rocznicę urodzin poety. W 2021 cała Polska na nowo przeczyta, odkryje, przypomni K. K. Baczyńskiego. Mamy nadzieję, że jesteśmy wyrazicielami radości całej wspólnoty „Baczyna” z Kaliskiej 108, absolwentów,  przyjaciół szkoły a także społeczności lokalnej. Kiedy piszemy, że rok 2021 jest Rokiem Baczyńskiego, oznacza to dla nas: chcemy mówić o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim! O poecie, żołnierzu, powstańcu, bohaterze, patriocie, artyście, genialnym dwudziestolatku – Mocarzu Słowa! Dlatego będzie to rok, w którym nie raz poprzez media społecznościowe szkoły usłyszycie, w kontekście patrona placówki, „sto gorących słów…” nawet wtedy „…gdy na dworze mróz”! Bo w IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku chcemy  pisać, recytować, śpiewać, mówić o Baczyńskim.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=71D186DF43A23C4DC125862D0079916F

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/sejm-ustanowil-rok-2021-rokiem-krzysztofa-kamila-baczynskiego

https://youtu.be/0p3WLEliRtg