WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

wpis w: Aktualności | 0

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2020r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się wg poniższego harmonogramu:

  1. Dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 04.12.2020r.
  2. Pozostali wnioskodawcy, którzy nie posiadają rachunku bankowego, kwotę przysługującego  stypendium będą mogli odbierać w kasie Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 w terminie:
  3. 7 GRUDNIA 2020r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00 – wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery A, B, D, G, K, L
  4. 8 GRUDNIA 2020r. (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 – wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery Ł, N, P, R, S, T, W, Z

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły odebrać stypendium w wyznaczonym terminie mają możliwość upoważnienia innej bliskiej osoby do odbioru kwoty stypendium (druk w załączeniu).

W pozostałych przypadkach przelew nastąpi zgodnie z decyzją do 31 grudnia 2020r.

O dodatkowym terminie wypłaty w kasie wnioskodawcy muszą indywidualnie dowiadywać się w Wydziale Edukacji pokój 3A budynek B (nr tel. 54 414 42 65 lub 54 414 44 98).

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA

 

Upoważnienie

Ja………………………………………………………………………………………………..

Urodzony/a/…………………………………………………………………………………….

Zamieszkały/a/ …………………………………………………………………………………

Legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria……………. Nr………………………………

Wydanym przez……………………………………………………………………………….

 

upoważniam

………………………………………………………………………………………………… Urodzonego/ą/…………………………………………………………………………………

Zamieszkałego/ą/ ………………………………………………………………………………

Legitymującego/ą/ się dowodem osobistym seria……………Nr………………………………

Wydanym przez……………………………………………………………………………….

 

Do …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………….                                                                                            (podpis upoważniającego)

 

Włocławek, dn……………………….

 

 

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek : http://www.bip.um.wlocl.pl/polityka-prywatnosci/