Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych

wpis w: Aktualności | 0

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem naboru listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 zostaną opublikowane 12 sierpnia na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone w szkole.

Jednocześnie przypominamy, że kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia musi potwierdzić wolę nauki w szkole w dniach od 13.08 do 18.08 do godz. 15.00 w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej),
  • 3 zdjęć legitymacyjnych
  • karty zdrowia
  • kserokopii aktu urodzenia

Listy kandydatów przyjętych zostaną ogłoszone 19 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły oraz na terenie szkoły.