Wyniki szkolnego konkursu dziennikarskiego

Odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu dziennikarskiego. Zadaniem uczniów było napisanie felietonu na dowolnie wybrany temat.

Oto lista nagrodzonych licealistów:

I  miejsce  – Weronika Gościniak z klasy I B

II  miejsce  – Oliwia Durniat  z klasy II B

III  miejsce – Mikołaj Olszewski  z klasy I B

Wyróżnienie otrzymała  Justyna Pietrzak  z klasy II A.

Nagrody zostaną wręczone  na najbliższym apelu.

 

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.