Baczyński i policja podpisali umowę

wpis w: Aktualności | 0

Zespół Szkół nr 4 wzbogaci się o kolejną klasę mundurową. 17 maja 2019 r. w Baczyńskim doszło do uroczystego podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy szkołą a Komendą Miejską Policji we Włocławku. 

W obecności uczniów, grona pedagogicznego placówki oraz mediów, umowę podpisali: wiceprezydent dr Barbara Moraczewska, komendant miejski policji insp. Marcin Zaleśkiewicz i dyrektor „Baczyńskiego” Kazimierz Mendala.

Celem przedsięwzięcia jest m.in. kształtowanie pożądanych postaw młodzieży i kształtowanie pozytywnego wizerunku formacji w społeczeństwie.

Współpraca ze strony Komendy Miejskiej Policji polegać będzie na wspomaganiu realizacji zajęć dydaktycznych przez funkcjonariuszy i pracowników policji, prowadzonych w salach wykładowych placówki oświatowej lub na jej terenie. Jednocześnie nie wyklucza to wizyt uczniów IV LO na terenie komendy, organizowanych w formie wycieczek, czy też spotkań.

Fotografia z wydarzenia: Bartosz Nowak/ DDWloclawek.pl

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.