Kampania Ogólnomiejska „Życzliwy Włocławek”

wpis w: Aktualności | 0

Pedagodzy szkolni przedstawiają zaplanowane działania w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku w związku z Ogólnomiejską Kampanią „Życzliwy Włocławek”.

Powyższa tematyka w szkole jest realizowana cyklicznie zgodnie z zadaniami Programu Wychowawczo Profilaktycznego Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku. W dniu 21 lutego we wszystkich klasach zostały przeprowadzone przez wychowawców zajęcia zgodnie ze scenariuszami programu społecznego Szkoła Bez Przemocy. W dniach 28 lutego i 7 marca uczniowie ze swoimi wychowawcami pracowali nad opracowaniem Kodeksów Postępowania. Szkolna Kampania odbędzie się  w dniach 11-15 marca 2019 r.

 

Harmonogram działań

L.p. Data Działania Realizator
1. 11.03.2019 Prezentacja kodeksów wykonanych przez klasy na forum szkoły. pedagodzy
2. 15.03.2019 Zajęcia z pedagogiem PPP dotyczące stresu i asertywności pedagodzy
3. 11-15.03.2019 Zajęcia przeciwko hejtom i cyberprzemocy w klasach I LO n-l informatyki
4. 14. 03.2019 Inscenizacja dot. poszanowania drugiego człowieka „Jesteśmy dla siebie życzliwi” pedagodzy, uczniowie
5. 12.03.2019 Spotkania z funkcjonariuszami policji

 

Pedagodzy, funkcjonariusze policji
6. 15.03.2019 Kwiaty życzliwości. Ekspozycja na terenie szkoły prac wykonanych przez uczniów i nauczycieli n-l plastyki, n-l techniki
7. 15.03.2019 Heppening na boisku szkolnym. pedagodzy, wychowawcy klas
8. 15.03.2019 Integracja ze środowiskiem lokalnym – wspólne odtańczenie Belgijki. n-l w-f, animator czasu wolnego, kl. Ia
9. 11-15.03.2019 Ekspozycja książek, czasopism związanych z tematyką kampanii. biblioteka

 

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.