Szkolna Kampania w ramach Akcji Ogólnomiejskiej „Życzliwy Włocławek”

wpis w: Aktualności | 0

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku aktywnie włącza się aktywnie w działania miasta dotyczące akcji „Życzliwy Włocławek”, której celem jest promowanie postaw sympatii, pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka, wzmacnianie pozytywnych relacji interpersonalnych. Organizatorami kampanii na terenie szkoły są pedagodzy szkolni Maria Chałaczkiewicz i Małgorzata Frąckiewicz. Kampania trwa od 11 do 15 marca b.r. zgodnie z ustalonym harmonogramem działań.

Dzień 1.

Pedagodzy szkolni przygotowali tablice powitalne ustawione przy głównym wejściu do szkoły, na których umieściły wykonane przez uczniów klas Gimnazjum Nr 7: IIIa, IIIb, IIId oraz IV Liceum Ogólnokształcącego: Ic, IIa, IIc plakaty prezentujące opracowane przez uczniów kodeksy postępowania. Zamieszczono również na nich magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, które są kanwą w relacjach społecznych.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.