Przygoda z teatrem klasy IIA liceum

wpis w: Aktualności | 0

Sztuka odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Wpływa na rozwój osobowości uczniów, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, wyzwala ich aktywność, uwrażliwia na potrzeby otaczającego świata. Do jej odbioru przygotowują warsztaty teatralne. W takich zajęciach uczestniczyła młodzież kl. IIA Liceum. Poprowadziła je pani Katarzyna Michalska -instruktor teatralny z Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Celem spotkania było zdobycie umiejętności posługiwania się głosem. Warsztaty teatralne zorganizowała Elżbieta Pawłowska.