Życzenia świąteczne do Królowej Elżbiety II

wpis w: Aktualności, Klasa RAINBOW | 0

 

Klasa IA pod opieką pań Małgorzaty Wrony i Beaty Łodygowskiej napisała list do królowej Elżbiety II. Uczniowie pracowali w kilku grupach- każda pisała własny list, następnie na podstawie wszystkich prac  opracowano ostateczną wersję. W liście uczniowie złożyli życzenia świąteczne Jej Wysokości oraz przesłali własnoręcznie wykonany portret królowej. Autorką portretu jest uczennica Vanessa Stawiszyńska. W projekcie uczestniczyła cała klasa, która wzorowo wywiązała się z powierzonego zadania.