Koszyczek Wielkanocny

wpis w: Aktualności | 0

Pedagodzy szkolni dziękują całej społeczności szkolnej za wrażliwość i okazanie dobrego serca poprzez aktywne przyłączenie się do V edycji akcji charytatywnej „Koszyczek Wielkanocny” wspierającej uczniów naszej szkoły.

Do akcji aktywnie przystąpiła dyrekcja, pedagodzy szkolni i 6 nauczycieli ZS4 oraz uczniowie klas gimnazjalnych (jedna uczennica klasy IIa, klasa IIb, klasa IIIa, klasa IIIb wraz z matką 1 ucznia, klasa IIIc i klasa IIId) i uczniowie liceum (kasa Ia oraz 1 uczennica, klasa IIa, klasa IIc).

Składane dary miały postać słodyczy, artykułów spożywczych długoterminowych oraz środków czystości.

Zebrane produkty pedagodzy przekazali 6 rodzinom uczniów naszej szkoły (4 gimnazjum i 2 liceum) w dniach 27 i 28 marca b.r.

Pedagodzy szkolni składają całej społeczności szkolnej życzenia Zdrowych i Pogodnych Świąt oraz Smacznego Tradycyjnego Jajka.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.