Regulamin XXV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2019/2020

I. ORGANIZATORZY:

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego  we Włocławku

II. CELE KONKURSU:

-Popularyzacja utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, upowszechnianie dorobku pisarskiego poety.

-Wskazywanie mniej znanych utworów poetyckich i epickich o wysokich walorach artystycznych.

-Zacieśnianie współpracy między szkołami.

-Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji  i poezji śpiewanej.

-Promowanie i popularyzowanie własnej muzyki wykonawców do utworów poety.

-Rozwijanie zainteresowań uczniów poezją K. K. Baczyńskiego.

-Prezentacja umiejętności interpretacji poezji przez młodzież.

-Kultywowanie wieloletniej tradycji- konkurs odbywa się po raz 25.

-Propagowanie wartości wychowawczych i patriotycznych.

III. PRZEBIEG KONKURSU:


Etap szkolny

Konkurs na tym etapie przeprowadzają nauczyciele języka polskiego danej placówki .  Laureaci szkolnego etapu mają prawo reprezentować szkołę:

-W pionie szkół podstawowych – 2 laureatów w kategorii recytacji i 2 w kategorii poezji śpiewanej

-W pionie szkół średnich – 2 laureatów w kategorii recytacji i 2 w kategorii poezji śpiewanej. 

-Wykonawcy poezji śpiewanej tworzą muzykę do utworów poety.

-Zgłoszenia po eliminacjach szkolnych prosimy wysyłać na adres:

Zespół Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego ul. Kaliska 108 87-800 Włocławek do dnia 17.03.2020 r.

Karta zgłoszenia – POBIERZ

Oświadczenie rodziców RODO – POBIERZ


ETAP WOJEWÓDZKI

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  1. Kaliska 108

87-800 Włocławek 

Miejsce

Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  1. Kaliska 108

87-800 Włocławek 

Termin konkursu:

 28 marca 2020r.  godz.9:00

Komisja Konkursowa ocenia uczestników według następujących kryteriów:

-Dobór utworów

-Interpretacja tekstów

-Kultura słowa

-Ogólny wyraz artystyczny

-Dobór muzyki do utworu

-Interpretacja poezji śpiewanej

Na każdym z etapów uczestnik prezentuje 2 utwory-(może być wiersz i fragment prozy lub 2 utwory poetyckie).

Wystąpienie  danego uczestnika nie powinno przekroczyć 7 minut.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW POEZJI K. K. BACZYŃSKIEGO

DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.