XXVI Wojewódzki Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego

W sobotę 1 kwietnia 2023 r. odbył się XXVI Wojewódzki Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego.
Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem sprawowali:
  • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz;
  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki;
  • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik;
  • Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski.
Utwory patrona naszej szkoły interpretowało około 60 wykonawców.
A OTO WSZYSTKIE WYNIKI:
SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce     – Dominik Kuczyński z Zespołu Szkół w Chrostkowie
II miejsce    – Marta Zielińska ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku
III miejsce   – Oliwia Jezierska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kuj.
                    – Lena Kawczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku
WYRÓŻNIENIA:
– Amelia Kryczka ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku
– Weronika Wojtczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kuj.
– Nadia Jędrzejczak ze Szkoły Podstawowej w Osięcinach
– Oliwia Lewińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej
– Zofia Jezierska ze Szkoły Podstawowej w Fabiankach
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I miejsce    – Wiktor Paliński z I Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie
II miejsce   – Katarzyna Marmurowicz z I Liceum im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
                   – Julia Szadkowska z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu
III miejsce  – Aleksandra Jankowska z IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku
                   – Milena Bretes- II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika we Włocławku
WYRÓŻNIENIA:
– Karolina Stolcman z IV liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku
– Mikołaj Binczarski z III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej we Włocławku
– Karina Sroka z Zespołu Szkół w Kowalu
– Karolina Markowicz z Zespołu Szkół Katolickich im. J. Długosza we Włocławku
POEZJA ŚPIEWANA
SZKOŁY PODSTAWOWE
III miejsce   – Gabriela Idryan, Ada Wieczorek i Julia Gołaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I miejsce     – Wojciech Przywitowski z III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej we Włocławku
II miejsce    – Wiktoria Konderska z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku
III miejsce   – Klaudia Fereniec i Magdalena Jurkiewicz z IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego
WYRÓŻNIENIA
– Martyna Rudzińska ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku
Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz wystąpili w koncercie laureatów.
Nagrody ufundowali:
– Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz
– Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki
– Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik
Fot. Oliwia Nowak
Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.