Odkryj Przyszłość: Nowe Profile Klas i Atrakcje na Dniach Otwartych IV LO im. K.K. Baczyńskiego!

wpis w: Aktualności | 0

Dzień Otwarty w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku, które odbyły się wczoraj o godzinie 16:00, były prawdziwym festiwalem edukacyjnym i społecznym, przyciągającym uwagę mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości. Wielka frekwencja potwierdziła ogromne zainteresowanie społeczności lokalnej ofertą edukacyjną placówki.

Impreza nie tylko prezentowała nowe planowane profile klas na nadchodzący rok szkolny, ale również była pełna interaktywnych i atrakcyjnych aktywności. Gry terenowe, taneczne układy, konkursy wiedzy – wszystko to sprawiło, że uczestnicy poczuli się częścią tej wyjątkowej społeczności szkolnej.

Podczas prezentacji nowych profili klas uczestnicy mieli okazję bliżej poznać bogactwo oferty edukacyjnej IV LO im. K.K. Baczyńskiego na rok szkolny 2024/2025. Przedstawiono następujące profile klas:

Klasa językowo-turystyczna: Ta klasa przygotowuje uczniów do pracy w branży turystycznej, rozwijając ich umiejętności językowe w kontekście międzynarodowych kontaktów oraz kulturową wrażliwość. Uczniowie mają okazję zgłębić wiedzę z zakresu geografii, historii i kultury różnych regionów świata, co umożliwia im pełniejsze zrozumienie różnorodności kulturowej.

Oddział przygotowania wojskowego: Ten oddział oferuje uczniom solidne przygotowanie do ewentualnej służby wojskowej. Poprzez intensywne szkolenie fizyczne i mentalne, uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne do radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach oraz rozwijają wartości takie jak dyscyplina, odpowiedzialność i współpraca zespołowa.

Klasa mundurowa o profilu policyjnym: Ta klasa kształci przyszłych funkcjonariuszy Policji, oferując kompleksowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i procedur policyjnych, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania obowiązków służbowych.

Nowe profile klas są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz na rosnące zainteresowanie uczniów konkretnymi ścieżkami kształcenia. IV LO im. K.K. Baczyńskiego we Włocławku dąży do zapewnienia swoim uczniom jak najszerszego spektrum możliwości rozwoju oraz przygotowania ich do wyzwań zarówno zawodowych, jak i życiowych.

Dni Otwarte, które odbyły się wczoraj o godzinie 16:00, były doskonałą okazją dla uczniów, rodziców i nauczycieli, aby zapoznać się z nowymi profilami klas oraz dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej szkoły. Dodatkowo, atrakcje takie jak gry terenowe, tańce, konkursy oraz obecność różnych instytucji państwowych i mediów sprawiły, że wydarzenie było nie tylko edukacyjne, ale także pełne radości i integracji społecznej.

Obecność mediów dodatkowo podgrzała atmosferę, sprawiając, że wydarzenie stało się widoczne dla szerszej publiczności. To doskonała okazja, aby promować osiągnięcia szkoły oraz zaangażowanie społeczności szkolnej.

Dni Otwarte w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku były nie tylko okazją do zapoznania się z nowymi profilami klas, ale przede wszystkim do integracji społeczności, rozwijania pasji oraz budowania więzi międzyludzkich. To wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci uczestników, inspirując ich do podjęcia nowych wyzwań i świadomych wyborów edukacyjnych.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.