Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom„

wpis w: Aktualności | 0

20 marca 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu  odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Młodzież uczestnicząca w konkursie miała za zadanie rozwiązać test składający się z 40 pytań zamkniętych, dotyczących tematyki: ratownictwa i organizacji  ochrony przeciwpożarowej, środków gaśniczych, metod zapobiegania pożarom oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

IV Liceum im. K.K. Baczyńskiego we Włocławku reprezentowały:

  1. Maja Miłek

  2. Katarzyna Zawalska

  3. Julia Wyżykowska

Opiekun: Marta Łodygowska

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy