BACZYŃSKI pamięta…

wpis w: Aktualności | 0

14 lutego 1942 roku, 80 lat temu, zapadła decyzja o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Korzenie powstania AK sięgają zawiązanej pod koniec września 1939 roku konspiracyjnej Służby Zwycięstwu Polski, która stanowiła początki Państwa Podziemnego. Początkowo przekształcono ją w Związek Walki Zbrojnej  a dwa lata później w Armię Krajową. W jej skład weszło około 200 organizacji wojskowych działających pod okupacją.

W okupowanej przez Niemców Europie AK była największą konspiracyjną organizacją wojskową, a w zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową i zbrojnym ramieniem Rządu  Emigracyjnego w Londynie.

Od momentu powstania AK była organizacją masową. Liczba zaprzysiężonych do niej żołnierzy wynosiła w 1942 r. ok. 100 tysięcy, a w połowie 1944 r. już ok. 380 tysięcy.

Głównym celem podziemnej armii polskiej oraz władz politycznych było przygotowanie powszechnego powstania przeciw Niemcom w momencie załamania się ich potęgi.

Powstanie wybucha 1.08.1944r. Walczy w nim i ginie nasz patron Krzysztof Kamil Baczyński.

Uczniowie naszej szkoły uczcili 80 rocznicę utworzenia organizacji bojowej, do której należał patron BACZYŃSKIEGO, poeta, żołnierz, patriota.

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy