Szkolenie i zawody strzeleckie

W dniu 14 i 21 września 2020 roku dwie klasy mundurowe o profilu policyjnym i wojskowym rozpoczęły szkolenie w ramach projektu „Zrekrutuj się! Zwiększanie wiedzy młodzieży na temat obronności i służby wojskowej”. Uczestnicy projektu biorą udział we wszystkich jego etapach: trening strzelecki, zawody strzeleckie oraz konferencja podsumowująca. Uczniowie naszych drugich klas mundurowych w w dwa poniedziałki brali udział w treningu strzeleckim na otwartej strzelnicy LKS „VIS” w Złotopolu.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.