Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

wpis w: Aktualności | 0
„Spektrum autyzmu jest długie i szerokie… i wszyscy się na nim znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć ile mamy ze sobą wspólnego”.
Lisa Genova
2 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,  który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. My jako społeczność Baczyńskiego solidaryzujemy się i wspieramy osoby z autyzmem i ich rodziny.
W zał. kilka podstawowych informacji Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.