Ślubowanie klas mundurowych o profilu policyjnym

W dniu 4 grudnia 2019 r. uczniowie klas mundurowych o profilu policyjnym złożyli ślubowanie. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Policji we Włocławku Pan inspektor Marcin Zaleśkiewicz oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku Pan Kazimierz Mendala. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniom zostały wręczone akty potwierdzające i przypominające o złożonym ślubowaniu. W uroczystości licznie uczestniczyli rodzice uczniów oraz koledzy i koleżanki z innych klas. Uroczystość poprowadzili Pan starszy sierżant Michał Hubert i Pan Rafał Pasek. Ślubowanie klas pierwszych zbiegło się również z możliwością oficjalnego otwarcia nowej strzelnicy szkolnej, która powstała dzięki wsparciu Urzędu Miasta Włocławek. W nowej strzelnicy laserowej uczniowie będą mogli ćwiczyć postawę strzelecką, posługiwanie się bronią a przede wszystkim celność. Podobne strzelnice funkcjonują w ośrodkach szkoleniowych Wojska Polskiego i Policji oraz na uczelniach wyższych wojskowych. Warto tu wspomnieć, że „Baczyński” tym samym stał się jedną z niewielu szkół w Polsce, która w ramach „zaplecza szkoleniowego” dysponuje strzelnicą tradycyjną i strzelnicą laserową.

Rota przysięgi

My, uczniowie klasy policyjnej w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku im. K. K. Baczyńskiego,
uroczyście ślubujemy, że w codziennej pracy nie będziemy szczędzić swoich sił,
aby zdobyć rzetelną wiedzę, która będzie nam służyć w pracy dla dobra naszej Ojczyzny.

„Ślubujemy”

Swoim zachowaniem, pilnością w nauce i pracy oraz przestrzeganiem Statutu Szkoły,
damy wyraz szacunku dla tradycji naszej szkoły oraz świadectwo uczniowskiej kultury.

Ślubujemy”

Na każdym kroku będziemy dbać o honor młodego pokolenia,
starać się poznać historię walk narodu polskiego o wolność i demokrację,
a tym samym kształtować w sobie cechy prawdziwego patriotyzmu.

Ślubujemy”

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.