Harmonogram przebiegu kampanii „Baczyński z kulturą na Ty”

wpis w: Aktualności | 0

Harmonogram:

 1. Ogłoszenie – 2 XII
 2. Czas trwania  – do 13 XII
 3. Zakończenie, apel podsumowujący – 13 XII
 4. Zadania do realizacji:

WYCHOWAWCY:

Przeprowadzenie godzin wychowawczych zgodnie ze scenariuszem „Nietykieta – czyli savoir vivre w Internecie” – scenariusz dostępny u pedagogów.

Wychowawcy przeprowadzą na godzinach wychowawczych prezentacje przygotowane przez doradcę zawodowego.

KLASY:

Klasy I przygotują plakaty „Magiczne Słowa” – jeden plakat od klasy do 9 XII

Klasy II przygotują „Kodeksy Kulturalnego Ucznia” – jeden kodeks od klasy do 9 XII

 1. Konkursy:

DLA WSZYSTKICH KLAS

„Mistrza manier i kulturalnego zachowania się” 

 1. a) każda klasa wybierze 1-2 uczniów najkulturalniejszych ich zdaniem, mając na uwadze ich kulturę zachowań w stosunku do rówieśników, nauczycieli i pracowników szkoły.
  Zgłoszenia do pedagogów
  (do 6 XII) – I etap.
 2. b) konkurs „Mistrz Manier”. Uczniowie zgłoszeni przez klasy i wychowawców przystąpią do testu pisemnego z zakresu zasad savoir vivre – II etap (9 XII)
 3. c) uczniowie, którzy przejdą II etap wybiorą sobie z klasy pomocnika i przygotują „Kulturalny pokaz mody”. Ich zadaniem będzie ubranie się stosownie do wylosowanej sytuacji i zaprezentowanie na forum szkoły, wraz z opisem (np. mistrz omawia i uzasadnia strój, pomocnik prezentuje strój) – III etap (12 XII)

Konkursy będą przeprowadzać członkowie zespołu wychowawczego. 

Zespół wychowawczy

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.