Zapowiedz wydarzenia – #SzkołaDoHymnu

wpis w: Aktualności | 0

Zbliża się kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada. Z tej okazji proponujemy po raz kolejny włączenie się do akcji wspólnego śpiewania polskiego hymnu „Szkoła do hymnu”. W tym roku 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewamy wszystkie zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” i podniesiemy flagę państwową na „Maszt Niepodległości” zamontowany w 100 rocznice tego święta. Zapraszamy okolicznych mieszkańców na to wydarzenie przed główne wejście do Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku przy ul. Kaliskiej. Uczniom przypominamy o stroju galowym a klasom mundurowym przypominamy o umundurowaniu galowym.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.