Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września 2018 r. w Zespole Szkól nr we Włocławku dokonało się uroczyste 33 rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie rozpoczęli naukę w 9 oddziałach licealnych i 4 gimnazjalnych. Dyrektor Szkoły Pan Kazimierz Mendala w przemówieniu inaugurującym posłużył się analogią  i porównał rok szkolny, uczniów, nauczycieli i proces edukacyjny do zawodów sportowych w których wygrywają zawodnicy dobrze zmotywowani, wytrenowani którym bardzo zależy na osiągnięciu wyznaczonego celu.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.