BACZYŃSKI to jedyna taka szkoła w województwie…

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 11 kwietnia 2018 roku o godzinie 12.00 w Zespole Szkół nr4 we Włocławku im. K.K. Baczyńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej objęcia patronatem od nowego roku szkolnego klasy turystyczno-językowej przez Rainbow Tours S.A. Preambułę do umowy podpisali w imieniu władz miasta Pani Prezydent Miasta Włocławek dr Barbara Moraczewska, Dyrektor Akademii Rainbow Tours S.A. Pan Filip Szmidt oraz p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Kazimierz Mendala.

Tym samym włocławski Baczyński dołączył do grona 7 szkół w Polsce i jest jedyną szkołą w województwie kujawsko-pomorskim, które realizują program nauczania i szkoleń dla ciekawych świata młodych ludzi.

Strony umowy zobowiązały się m. in. do rzetelnej pracy wychowawczej na terenie Szkoły oraz firmy Rainbow, mającej na celu podniesienie poziomu kształcenia uczniów oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów do poszerzania wielu kompetencji społecznych uczniów.

W trakcie nauki w liceum uczniowie będą uczestniczyć w wycieczkach krajowych i zagranicznych organizowanych przez Biuro RAINBOW. Ponadto Uczniowie Baczyńskiego będą mieli możliwość w okresie wakacji do płatnej pracy w kraju i zagranicą w charakterze np. animatora czasu wolnego.

Więcej informacji na temat nowo powstałej klasy od roku szkolnego 2018/2019 znajdziesz na stronie szkoły https://baczynski.org/2018/04/10/klasa-turystyczno-jezykowa/

 

 

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.